Z przyjemnością przedstawiamy Raport ESG Due Diligence dotyczący projektu kompleksowej przebudowy oraz rewitalizacji inwestycji Magazyn Bawełny w Łodzi, realizowanego we współpracy z firmą Colliers.

Nasz projekt został poddany dogłębnej analizie, w ramach której zbadaliśmy 136 kluczowych wskaźników efektywności w zakresie środowiska (E), społecznej odpowiedzialności (S) i ładu korporacyjnemu (G), oferując tym samym rzetelny obraz potencjału inwestycji. Rezultaty badania są obiecujące, wskazując na 80 do 100% prawdopodobieństwa realizacji celów w każdym z wymienionych obszarów, co stanowi potwierdzenie profesjonalizmu i odpowiedzialnego podejścia A&A Holding do przygotowania tej inwestycji.

Ale co dokładnie oznacza raport ESG Due Diligence dla Magazynu Bawełny?

Jest to proces, którego celem jest publiczne przedstawienie najważniejszych możliwości i wyzwań związanych z daną inwestycją, z punktu widzenia jej wpływu na środowisko, aspektów społecznych oraz kwestii związanych z zarządzaniem. W naszej ocenie wykorzystaliśmy metodologię Colliers, opierając się na międzynarodowych standardach zrównoważonego rozwoju i benchmarkach w budownictwie, a także na schematach raportowania ESG obowiązujących w sektorze nieruchomości. Dzięki temu podejściu raport stanowi obiektywną i ekspercką ocenę stanu inwestycji, skoncentrowaną na kluczowych wskaźnikach efektywności, co czyni go cennym narzędziem dla wszystkich zainteresowanych stron.

Zachęcamy do pobrania Raportu ESG Due Diligence:

ESG Due Diligence Summary Report_Magazyn Bawelny_Colliers_September 2023